Öresundsmetron kan stå klar redan år 2035

Metrostationen Rådhuspladsen i Köpenhamn. Foto: Malmö stad

Med en ny tunnel mellan Danmark och Tyskland kommer godstrafiken över Öresundsbron att öka. Det öppnar för betydligt fler hållbara transporter från Sverige mot kontinenten.
För att persontrafiken ska få plats på Öresundsbron behövs en ny förbindelse över Öresund.
Därför planerar Malmö och Köpenhamn nu världens första internationella tunnelbana, Öresundsmetron, som kan stå klar redan år 2035.

– För att ha god kapacitet både för gods, men också betydligt fler fjärr- regional- och lokalresenärer behöver man hitta fler Öresundslänkar, eller förbindelser. Det skulle ge ett hållbart och robust system som möjliggör både ökade godsflöden och personflöden. Där är Öresundsmetron en viktig beståndsdel, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Öresundsmetron är ett av tre alternativ som just nu utreds; de övriga är HH-länken, som är en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, samt förslaget att knyta ihop Landskrona med Köpenhamn. Inom två år ska Trafikverket ha kommit betydligt längre i sin utredning om trafiken över Öresund, en utredning där Öresundsmetron förväntas ingå. Marcus Horning menar att det viktiga är att detta görs som ett samarbete mellan Danmark och Sverige.

– En förbindelse över sundet måste docka an på båda sidors infrastrukturssystem och ambitioner. Vi har samarbetat med Köpenhamn i den här frågan i tio-femton år, säger han.

Pendlingen mellan Sverige och Danmark är omfattande. Enligt siffror från Danmarks Statistik pendlar 16 500 personer över sundet. De allra flesta av dem bor i Sverige och arbetar i Danmark. Om Öresundsmetron blir verklighet kommer resenären att kunna ta sig från Malmö C till centrala Köpenhamn på 23 minuter – mot dagens 40 minuter. Planen är också betydligt tätare avgångar med förarlösa metrotåg som avgår var 90:e sekund.

– Om vi i den södra delen av landet kan få till ett dynamiskt samarbete mellan den svenska och danska sidan och vidareutveckla det så kommer det att gynna hela landet utifrån nya företagsetableringar, bättre skatteunderlag och en utökad arbetsmarknad där sysselsättningen kan öka, säger Marcus Horning.

Källa: Malmö stad