Lobbar för metro-förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn

Restiden blir 20 minuter från Malmö till centrala delar av Köpenhamn Karta: Malmö Stad

Om inte Sveriges regering agerar i tid kan det bli för sent för ett klokt beslut, skriver Joakim Sandell, Hillevi Larsson och Jamal El-Haj, socialdemokratiska riksdagsledamöter från Malmö i en debattartikel i Sydsvenskan om projektet Öresundsmetro.

Nu har det nya partnerskapet Öresundsmetro Executive bildats. Företrädare för de lokala politiska styrena, aktörer från näringslivet och företrädare för två universitet samverkar där för att förverkliga Öresundsmetron. Arbetet för en Öresundsmetro har redan gått igenom tre utredningsfaser, samtliga delfinansierade av EU. Projektet är kopplat till utbyggnaden av Köpenhamns metro, vars nästa etapp börjar planeras i år. Den innebär en linje från Köpenhamns Hovedbanegård till Amager och därifrån skulle Öresundsmetron kunna ta sin början, skriver debattörerna i Sydsvenskan.

– Vi tror på en Öresundsmetro där restiden blir 20 minuter från Malmö till centrala delar av Köpenhamn. Med en sådan metro kan antalet människor som når en arbetsplats inom en timme öka från 1,3 miljoner idag till 2,3 miljoner.
Om det går tillräckligt snabbt att ta sig över Öresund skapas en arbetsmarknadsmetropol i norra delen av Europa som kan dra till sig näringslivsinvesteringar, talanger från hela världen och fler jobbtillfällen, argumenterar debattörerna.