Malmö vill se metrolinje till Köpenhamn

Malmö planerar för ny öresundsförbindelse. Foto: Malmö Stad

I Köpenhamn diskuteras just nu en utbyggnad av stadens metrosystem. Det handlar om den nya linjen M5 till den framtida konstgjorda halvön Lynetteholmen. Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig i frågan och förordar ett alternativ som öppnar upp för en anslutning av Öresundsmetron till Malmö.

I en utredning pekar Köpenhamns kommun och danska Transportministeriet ut två möjliga metrosträckningar, M5 Vest respektive M5 Öst. Ett av förslagen ska efter beslut genomgå en miljökonsekvensbeskrivning under 2023-2024. Sträckningen som Malmö stad förordar är M5 Öst via Amagerbrogade som så småningom skapar förutsättningar för en framtida anslutning till Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn. I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen vill Malmö stad därför att det även genomförs en delutredning om vad en påkoppling av Öresundsmetron skulle innebära för Köpenhamns metrosystem.

I Malmö går planerna på en metro mellan städerna framåt. Kommunstyrelsen fattade nyligen beslut om en fördjupad översiktsplan med fokus på metrons exakta sträckning, stationer och förlängning in i staden. Översiktsplanen utgör ramen för kommande utredningar som krävs för att Öresundsmetron ska bli verklighet. Samtidigt har Trafikverket fått i uppdrag att utreda framtida kapacitet för trafiken över Öresund i den nya nationella infrastrukturplanen 2022-2033. Centralt i det arbetet är nya öresundsförbindelser.

– I vårt yttrande tar vi höjd för framtiden och ett alternativ där Öresundsmetron blir verklighet, vilket vi ser kan vara möjligt med förslaget M5 Öst. Parallellt med Köpenhamns utredning arbetar vi vidare med förutsättningarna att knyta ihop städerna genom Öresundsmetron och utveckla Malmös lokala kollektivtrafik med sträckningar och stationer i staden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– För att klara klimatomställningen behöver vi öka transporter och resande med tåg, och en framtida Öresundsmetro skulle öka kapaciteten. Därför vill vi att Köpenhamns nya metrolinje byggs på ett sätt som gör en Öresundsmetro möjlig. Samtidigt vill vi att det görs en grundlig undersökning av hur en eventuell Öresundsmetro påverkar klimatet och miljön i sundet. Det är viktigt att klimat och miljö ges högsta prioritet under hela byggprocessen och livscykeln, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

– Behovet av en ytterligare Öresundsförbindelse blir mer och mer uppenbart, inte minst i takt med att Malmös och Köpenhamns arbetsmarknader växer och integreras. Jag ser därför med tillförsikt på att ytterligare ett steg nu kan tas för att i en nära framtid kunna förverkliga Öresundsmetron, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.