Öresundsmetrons sträckning i Malmö ska utredas igen

Malmö Stad gör fördjupad översiktsplan över Öresundsmetron exakta sträckning, stationer och förlängning in i Malmö. Foto: Malmö Stad

Förutsättningarna för en metro mellan Malmö och Köpenhamn har utretts under det senaste decenniet. Nu är det dags för en fördjupad översiktsplan som ska fokusera på metrons exakta sträckning, stationer och förlängning in i Malmö.

Den fördjupade översiktsplanen blir ramen för de kommande utredningar som krävs för att Öresundsmetron ska bli verklighet i framtiden. Översiktsplanen ska ge svar på hur metrons sträckning ska se ut, från kusten till Malmö C, och vidare in i Malmö. Den ska också ge svar på var vid Malmö C som en metrostation kan placeras och hur omgivningen vid stationslägena kan utvecklas. Geografiskt omfattar planen den norra delen av Västra hamnen, hamnbassängerna och sträckningarna.

Med Öresundsmetron ska resan mellan centralstationerna i Malmö och Köpenhamn ta cirka 20 minuter, och avgångarna ska ske var 90:e sekund. På den danska sidan föreslås tunneln kopplas ihop med Köpenhamns metrosystem. Förhoppningen är att Öresundsmetron ska stå klar år 2035.

När Fehmarn bält-förbindelsen öppnar förväntas godstrafiken mellan Skandinavien och Centraleuropa att öka, men genom att låta lokaltrafik och pendling gå via Öresundsmetron avlastas Öresundsbron som då får mer plats åt fjärrtåg, godståg och regionaltåg. Överflyttningen från bil och lastbil till järnväg förväntas i sin tur att leda till minskade utsläpp av koldioxid.

– Öresundsmetron är nödvändig för att avlasta Öresundsbron när kapaciteten slår i taket och för att möta framtidens behov av att resa kollektivt, som vi vet kommer att öka. Sträckningarna in i Malmö innebär att vi kan knyta ihop metron med den befintliga kommunala och regionala kollektivtrafiken, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Metron till Köpenhamn är av avgörande betydelse för både Malmös och Sveriges framtida utveckling. Den ger Malmöborna en mycket bättre tillgång till danska arbetsmarknaden och förverkligar ett tunnelbanenät under Malmö - något vi länge förespråkat. Samtidigt stärker vi också Sveriges gröna tillväxt genom att avlasta Öresundsbron och säkerställa godstransporter på räls istället för lastbilstransporter, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.