”Trafikverket har inte varit konkurrensneutralt”

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. Nu har myndigheten fått en uppläxning av Transportstyrelsen som hävdar att Trafikverket inte har agerat konkurrensneutralt mellan statliga SJ och privata MTR Express i fördelningen av avgångstider på snabbtågssträckan mellan Stockholm och Göteborg. Det skriver Dagens Nyheter.

Det var i fjol som Hongkongbaserade tågoperatören MTR Express lade in en ansökan om att få köra snabbtåg från Göteborg till Stockholm klockan 05.45.Men MTR nekades avgångstiden av Trafikverket, som istället gav SJ avgångstiderna 05.55 och 06.00, två avgångstider med fem minuters mellanrum, som avsåg direktågsförbindelser städerna emellan.

I och med detta så anser Transportstyrelsen att Trafikverket ”inte visat att det uppfyllt kravet på konkurrensneutral och icke-diskriminerande tilldelning av infrastrukturkapacitet” i järnvägslagen, skriver DN och enligt tidningen så har MTR därmed gått miste om intäkter på tio miljoner kronor.– Vi har sett många exempel att vi missgynnas jämfört med SJ:s snabbtåg. Men vid fördelningen av kommande års tidtabell kommer det att betyda att Trafikverket är mer på sin vakt om att säkra konkurrens på lika villkor för oss och andra nya aktörer, säger Johan Söör, vd för MTR Express, till DN.

Enligt DN så har Trafikverket valt att inte överklaga beslutet.– Vi kommer nu att ta fram rutiner för att möta det och som komplement begära in från respektive part redovisning av de ekonomiska konsekvenserna, säger Jonas Westlund, chef för kapacitetsplaneringen på Trafikverket, till DN.