DSB ändrar tidtabeller efter den 11 december

Öresundståg. Foto: Wikipedia

Varje år förandrar dansk DSB sina tidtabeller. Detta kan uppfattas som störande för vissa passagerare. Men ändringarna görs för att optimera transporterna och bygger på erfarenheter från året innan. Ändringarna gäller för inlandstrafiken men också för utlandsresenärerna.

Den nya körplanen kommer att inte att skilja sig avsevärt från den existerande tidtabellen. Generellt gäller tidsjusteringar på någon eller några minuter. De lokala transportörerna justerar sina tidtabeller efter dessa ändringar.

Dessvärre har flera oförutsedda händelser skapat problem för DSBs trafik under 2016. Det är gränskontroller och hastighetsbegränsningar av säkerhetsskäl som skapat förseningar och förlängt restiden på vissa sträckor. Med den justerade tidtabellen hoppas DSB att man skapat bättre förutsättningar för en påligtlig tågtrafik.