Klart för fyra spår Arlöv-Flackarp

Foto: Creative Commons

Utbyggnaden av Södra stambanan har planerats sedan 1999, arbetet med sträckan Flackarp–Arlöv startade 2010, då de första samråden genomfördes. Myndigheter, organisationer och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Trafikverket fastställde den slutliga järnvägsplanen i maj, men den överklagades. Regeringen avslog överklagandet som bland annat gällde buller, påverkan på vatten och markanspråk. Det rapporterar Sydsvenskan.

– Under processen har vi gjort flera förändringar för att tillmötesgå olika intressen. Jag är glad att regeringen tagit hänsyn till det i sitt beslut så att vi kan gå vidare och genomföra projektet enligt planen, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår tilll tidningen.

– Just nu pågår upphandling av den entreprenör som ska utföra bygget av de fyra spåren och stationerna. I maj räknar vi med att skriva ett kontrakt. Dagens beslut är mycket välkommet. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken hösten 2017,