Trafikverket arrangerade seminarium om HH-järnväg

Höghastighetståget Siemens Velaro. Foto: Siemens

Nyligen arrangerade Trafikverket ett tredje kunskapsseminarium kring höghastighetsjärnväg. Temat denna gång var samhällsutveckling. Det rapporterar Trafikverket på sin nyhetssida.

Ämnen som behandlades var bland annat internationella lärdomar av städer och regioners uppkoppling till en höghastighetsjärnväg, med exempel från Spanien, Tyskland och Storbritannien. Andra ämnen var lokala, regionala och gränsöverskridande visioner och planer, samt operatörers syn på en framtida höghastighetsjärnväg.

Värden för dagen, Stefan Engdahl, chef på Trafikverkets verksamhetsområde konstaterade i sin inledning att det är 150 år sedan befintliga stambanor byggdes och att ett högt kapacitetsutnyttjande, över 40 operatörer i järnvägssystemet, samt en sliten anläggning skapar stora utmaningar för den svenska järnvägen.

Catharina Håkansson Boman, förhandlare på Sverigeförhandlingen, menade att ett snabbt och punktligt resande knyter ihop Sverige och är tillväxtskapande. Samtidigt underströk hon att utvecklingen inte kommer av sig själv, utan betonade vikten av att kommuner svarar upp med egna initiativ tillsammans med privata aktörer. Hon pekade bland annat på området bostäder, där Sverigeförhandligens nu har resulterat i nya bostäder motsvarande två medelstora städer.

Juan Ayrault Perez från Adif i Spanien, landet med Europas största höghastighetsjärnvägsnät, menade att man måste se långsiktigt på en utbyggnad av höghastighetsjärnväg, och inte bara tio till 20 år. Han menade också att det inte finns ett gemensamt framgångsrecept för alla länder, utan länder måste hitta sina egna lösningar. Han refererade bland annat till Trafikverkets kartläggning av internationella erfarenheter som en god inriktning.

I frågan om städer och stationsutveckling pekade Colin Stewart från Arup som har varit involverade i brittiska High-speed Rail (HSR) 1 och planläggningen av HRS 2, på behovet av en utvecklingsorganisation som kan ta sig an frågorna om stationsutveckling. Juliana Pyron, koordinerande planerare på Trafikverket, redogjorde för Trafikverket strategi för att planera stationer som skapar regional och urban utveckling, och betonade vikten av att kommunerna tar det övergripande ansvaret för att skapa bäst utvecklingsförutsättningar.

Läs mer om seminariet: trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2016-11/internationella-lardomar-pa-seminarium-om-hoghastighetsjarnvag