Var ska stationen ligga på Landvetter?

Landvetter flygplats. Foto: Wikipedia/Andrzej Otrebski

Sedan i juli 2016 har Trafikverket, på Sverigeförhandlingen uppdrag, studerat ett antal alternativa stationslägen vid flygplatsen vid Landvetter. Nyligen överlämnades en färdig rapport till Sverigeförhandlingen där man har tittat på åtta alternativa lösningar. Det skriver Trafikverket på sin webbplats.

Bakgrunden till utredningen är att Sverigeförhandlingen har bett Trafikverket om en Second opinion, helst på internationell nivå, om bland annat utformningen av höghastighetsjärnvägen. Trafikverket anlitade då den internationella konsultfirman Arup. I Arups rapport, som kom i slutet av maj 2016, föreslår de färre stationer och fler externa stationslägen som ett sätt att reducera investeringskostnaderna.

Förslagen har analyserats och Sverigeförhandlingen valde att gå vidare med ett av deras förslag som gäller stationsläget vid Landvetter. Här finns ett behov av att titta vidare på stationsläget för att öka kunskapen om vilka konsekvenserna skulle bli för kostnader och olika nyttor om man tänkte nytt. Trafikverket fick därför i uppdrag att utreda konsekvenser av alternativa stationslägen vid Landvetter.

Rapporten är nu överlämnad och Sverigeförhandlingens arbete kommer att fortsätta med en djupare analys av innehållet, för att sedan bedöma om det finns anledning att gå vidare med utredning av stationslägen.