Norrköpings nya godsbangård banar väg för Ostlänken

Eva Helena Landelius, projektledare, Trafikverket och Leif Strenge uppdragsledare, Sweco på startmötet för projektet Norrköpings nya godsbangård. Foto: Sweco

Nu står det klar att Trafikverket anlitar Sweco i ett omfattande uppdrag för att utforma en ny godsbangård i Norrköping. Den nya bangården ersätter den befintliga som idag ligger centralt i staden och kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av både Norrköpings stadskärna samt regionens transportinfrastruktur.

– Med Norrköpings nya godsbangård lägger vi ännu en pusselbit i den helhetslösning Sweco nu tar fram kring Ostlänksbygget. Här skapar vi en modern och optimerad bangård som möjliggör en fortsatt expansion för den viktiga och miljövänliga järnvägstransporten, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

Den nya järnvägssträckan kommer att skära av nuvarande godsbangård, som därför måste flyttas. Resultatet blir en optimerad lokalisering, en ny modern bangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår, med en kapacitet som säkrar en fortsatt utveckling av godstrafiken.

– Norrköping är en expansiv region som ligger strategiskt med närheten till hamn och industri. Den nya godsbangården blir en viktig del i en robust tågtrafik och ett steg mot en fossilfri fordonsflotta 2030, säger Kristina Strömgren, enhetschef Sweco, stora projekt järnväg öst.

Värdet på uppdraget uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Den nya anläggningen förväntas vara färdig att tas i bruk 2021.