Så vill Trafikverket undvika konflikter med fastighetsägarna

Norrköping C, en av stationerna längs Ostlänken. Foto: Christer Wiik

Den svenska expropriationslagen hamnar ibland i konflikt med äganderätten. Frågan är nu högaktuell i samband med projekteringen av Ostlänken. I en artikel i Dagens Industri uttalar sig Annika Forslund, fastighetsansvarig för Ostlänken, om hur denna konflikt bäst kan undvikas.

”Expropriation får ske för att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation” så står det i expropriationslagen från 1972, som exempelvis ger Trafikverket möjlighet att tvångsinlösa den mark som krävs för att till exempel bygga en järnväg

I projekt Ostlänken, järnvägen mellan Järna och Linköping, kan det bli aktuellt med ett antal fastighetsinköp, hur många är ännu inte bestämt, men Trafikverket arbetar nu med detta som en del i projekteringsarbetet.

- Just nu håller vi informationsmöten och försöker ha en bra och tydlig dialog där fastighetsägarna kan komma med inspel. I första hand försöker vi komma överens om köpen, säger Annika Forslund till DI.

DI nämner i artikeln att Trafikverket försöker komma överens med fastighetsägaren om att erbjuda flera alternativ. ”Exempelvis kan den inlösta fastigheten bytas mot en annan fastighet. Men det är samma ersättningsnivå som stadgas i expropriationslagen som det är frågan om, det bästa för fastighetsägaren är alltså att acceptera en överenskommelse” skriver DI.        - Generellt sett så kommer vi överens och de flesta blir nöjda”, säger Annika Forslund, till Dagens Industri.