Södra stambanan stängs för upprustningsarbeten

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm är stängd vecka 42 med start lördag 22 oktober klockan 01.20 till måndag 24 oktober klockan 03.00. Under avstängningen pågår arbete med att byta ut kontaktledningarna längs sträckan. Samtidigt med avstängningen utförs också underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018.

Resenärer uppmanas att beräkna längre restid och följa Pågatåg och Öresundstågs information om ersättningstrafik på respektive hemsida. SJ:s tåg omfattas inte utan leds via andra banor.