Signalsystem förnyas på tre rangerbangårdar i Finland

Mipros del av leveransen inkluderar alla nödvändiga signalsystem från styrplatser till rälsutrustning. Foto: Mipro Oy

I projektet ingår förnyelse av signalsystem för tre rangerbangårdar i östfinska orter. Dessa år Niirala, Kotolahti -Mussalo i staden Kotka och i Vainikkala vid ryska gränsen. Moderniseringen genomförs under åren 2016 - 2018. Mipro Oy (AB på svenska) har ingått ett avtal med finska Trafikverket om ett stort signalprojekt. Det totala värdet av kontraktet är 22,3 miljoner euro.

Mipro kommer att leverera den mest avancerade teknologin ifråga om järnvägssäkerhet för styrning av rangerbangårdar i Niirala, Kotka Kotolahti-Mussalo och Vainikkala. Moderniseringen av bangårdarna kommer att minska antalet manuella operationer och därmed förbättra verksamheten och förbättra säkerheten.

Mipro Oy: s verkställande direktör Juha Nurmi säger att avtalet är betydande och stärker företagets orderstock.

– Vi har lång erfarenhet av att leverera säkerhetsrelaterade system för spårbunden trafik. Detta projekt är en utmärkt fortsättning på vår projektverksamhet och vårt samarbete med Trafikverket.

Mipros del av leveransen inkluderar alla nödvändiga signalsystem från styrplatser till rälsutrustning. Förnyelsen av signalsystem inleds under hösten 2016 och kommer att fortsätta fram till 2018. Varje bangård kommer att upprustas som en separat enhet.

Av Markku Björkman

Källa: Mipro Oy