Fler tågstopp i Skånetrafiken

Antalet tågstopp utökas i Önnestad i Kristianstad när ny tidtabell införs i december. Foto: Kristianstad kommun

Önnestad i Kristianstad kommun, får fler tågstopp i Skånetrafikens nya tidtabell. Fler tågavgångar har varit ett önskemål från Önnestadsborna sedan Pågatågsstationen invigdes 2013. I december uppfylls önskan med två tåg i timmen under högtrafik morgon och eftermiddag.

Den 14 december 2013 invigdes den nybyggda stationen i Önnestad, nordväst om centralorten Kristianstad och det blev möjligt att åka Pågatåg till och från orten. En gång i timmen har det sedan dess gått att resa till Kristianstad på sex minuter och till Hässleholm på tretton.

– Önnestad har en bra station och visar ett gott resandeunderlag, ambitionen har varit att möta önskemålet om ökad turtäthet. Nu har vi lagt en tidtabell med två tåg i timmen i varje riktning under morgon och eftermiddag, säger Stefan Svalö (S), ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Kommunalrådet Pierre Månsson (L) i Kristianstad är mycket nöjd med den nya tabellen.– Önnestad är en attraktiv och växande boendeort, men också en utbildningsort och en ort med många arbetsplatser, så det är viktigt med goda pendlingsmöjligheter. Jag sa redan när stationen invigdes att nästa steg måste bli att få fler tåg, säger han.

Införandet av Pågatåg medförde en minskning av busstrafiken i Önnestad och det har funnits tydliga önskemål från Önnestadsresenärerna om fler avgångar.– Jag är verkligen glad över att Region Skåne och Skånetrafiken har lyssnat till invånarnas och kommunens argument. De nya tågstoppen blir bra för Önnestad, säger Pierre Månsson.