Nu besiktigas fastigheterna i Gamla Uppsala

Det nya dubbelspåret passerar gamla Uppsala, ett område känt för sina rika fornlämningar. Foto: Wikipedia/Olof E

Nu genomför Trafikverket efterbesiktningar längs dubbelspårstråket genom Gamla Uppsala. Efterbesiktningar görs för de fastigheter som är förbesiktade, och för fastigheter där skada har anmälts. Trafikverket utför besiktningarna under perioden oktober – november med hjälp av konsultföretaget Bjerking.

Vid besiktningarna ockulärbesiktas (besiktning med hjälp av synen) byggnader in- och utvändigt, murade rökkanaler täthetsprovas och vattenprover tas där egna brunnar finns. En oberoende besiktningsman utför besiktningen. Protokoll från besiktningarna skickas till berörd fastighetsägare.

Om projektet Gamla Uppsala: Trafikverket bygger ett nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala för att minska risken för trafikstörningar, öka kapaciteten samt förbättra säkerheten. Det nya dubbelspåret blir cirka 4 km långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till dubbelspåret mot Gävle. Det huvudsakliga syftet med projektet är att minska risken för förseningar samt att öka kapaciteten på Ostkustbanan. I realiteten innebär det kortare restider och högre punktlighet.Källa: Trafikverket