VR vill införa 200 nya tågavgångar

Ett antal JKOY Class SM5-tågsätt på centralstationen i Helsingfors. Foto: Wikipedia/Ralf Roletschek

Finlands ledande tågoperatör VR föreslår för Kommunikationsministeriet att den tågtrafik som omfattas av den allmänna trafikplikten ska utökas rejält.

Förslaget kan, enligt finländska järnvägsexperter, vara ett strategiskt drag. VR:s passagerartrafik kommer nämligen att öppnas för konkurrens under den nuvarande regeringsperioden. Finlands kommunikationsministerium har tidigare meddelat att nya aktörer förmodligen kommer in på marknaden nästa år.

Om förslaget blir verklighet sätts närmare 200 nya tågavgångar in per vecka. Förslaget är i linje med de uppgifter FNB rapporterade i augusti.

VR föreslår till exempel 90 nya avgångar i veckan mellan Riihimäki och Lahtis. Det skulle innebära en återgång till ett tåg i timmen. VR vill också utöka lokaltågen i morgon- och kvällstrafiken på linjen Riihimäki–Tavastehus–Tammerfors.

- Bolagets effektiveringsåtgärder och omorganiseringen av verksamheten har gett resultat, sade VR:s pr- och miljöchef Otto Lehtipuu vid ett seminarium nyligen.

VR har hand om både trafik på marknadsvillkor och ekonomiskt olönsam trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten. Därutöver köper ministeriet tågavgångar av VR, som inte skulle köras på marknadsvillkor.

Nu har tågresandet ökat, enligt VR, vilket bidragit till att förlusterna av den trafik som omfattas av trafikplikten minskar. Nästa år väntas den här förlusten bli under 20 miljoner euro, och därför anser VR att man kan sätta in nya avgångar.Källa: VR