Seminarium om svensk höghastighetsjärnväg

Foto: Bombardier Transportation

Trafikverket arrangerar för tredje året i rad ett kunskapsseminarium kring en svensk höghastighetsjärnväg. Årets seminarium har temat samhällsutveckling. Internationella lärdomar och svenska visioner är några av programpunkterna. Arrangemanget äger rum måndagen den 21 november 2016 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö.

Årets seminarium har temat samhällsutveckling. Internationella lärdomar och svenska visioner är några av programpunkterna.Utbyggnaden av en svensk höghastighetsjärnväg har kallats det största samhällsutvecklingsprojektet sedan 1800-talet.Järnvägens kapacitet i södra Sverige räcker inte till för att kunna möta en ökande efterfrågan på person- och godstransporter. En svensk höghastighetsjärnvägökar kapaciteten på det svenska järnvägsnätet och skapar genom nya och snabba förbindelser förbättrade förutsättningar för utveckling i nya större regioner.Källa: Trafikverket