God punktlighet för tågen under sommaren

Foto: Christer Wiik

Både juli och augusti visar mycket goda punktlighetssiffror på järnvägen. Månadsresultatet för persontågen är det bästa på nästan två och ett halvt år. Pendel- och flygtågen utmärker sig med en punktlighet under augusti på 95,8 procent. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Även månadsresultatet för godstågen under augusti är jämförelsevis god, 81,5 procent. Den är likvärdig med juliresultatet och dessa båda månadsresultat är de bästa sedan augusti 2015 då punktligheten var 81,6 procent.

Punktligheten för augusti blev 92,2 procent för persontågen. Jämfört med augusti 2015 förbättrades punktligheten med 3,0 procentenheter för persontågen.

Få tågstörande händelser bidrog till den goda punktligheten

Augusti månad 2016 har, i likhet med juli, varit relativt fritt från händelser som normalt sett brukar kunna påverka tågtrafikens punktlighet under sommaren, såsom åskväder/blixtnedslag, bränder och solkurvor. De gånger som tågtrafiken trots allt drabbats av förseningar på grund av dylika händelser så har de uppstått på ställen där tågtrafiken inte är så intensiv, storstadsområdena där tågtrafiken är intensiv har i stort sett varit förskonade från dessa händelser.

Punktligheten under augusti för kortdistanstågen (pendel- och flyg-tåg), som främst trafikerar storstadsområdena, har under augusti varit riktigt hög, 95,8 procent. Detta är det bästa månadsresultatet för kortdistanstågen sedan februari 2014.

Händelser som påverkat punktligheten:De händelser under augusti som trots allt påverkat punktligheten har ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. Här kan nämnas spårbyten på Stambanan genom Övre Norrland, främst på sträckorna Storträsk – Träskholm och Storsund – Järneträsk, samt kontaktledningsarbeten på Västra Stambanan på sträckan Skövde – Falköping.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under augusti kan nämnas;

  • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015.
  • Hastighetsnedsättningar på sträckan Bastuträsk – Nyfors på Stambanan genom Övre Norrland.
  • Hastighetsnedsättningar på sträckan Kil – Fagerås på Värmlandsbanan.
  • Kontaktledningsfel på Maria station norr om Helsingborg den 1 augusti.
  • Växelfel vid Södertälje Syd Övre den 2 augusti.
  • Kontaktledningsfel vid Karlberg den 14 augusti.