Rejlers tar uppdrag av Trafikverket

Foto: Rejlers

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram ett utbildningskoncept för nyanlända ingenjörer. Rejlers kommer med sin stora erfarenhet inom järnvägsutbildningar att ta fram en utbildningsplan som ska leda till att deltagarna ska kunna få en anställning i järnvägsbranschen efter ett år på Trafikverksskolan.

Utbildningen kommer att vara inriktad mot projektering av järnvägens delar bana, el, signal, tele och kanalisation och kombinera teori, praktiska övningar och arbetsplatsförlagd utbildning. Utbildningen ska också innehålla moment inom projektledning, juridik och Trafikverkets planeringsprocess.

– För Rejlers är det viktigt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och med den kunskap vi har för att klara de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Uppdraget mot Trafikverket visar att vi är en viktig spelare på området, inte minst när det kommer till återväxten av personal i järnvägsbranschen, säger Lisa Rejler Investor Relations & CSR-chef på Rejlers i ett pressmeddelande.

Ett tiotal personer på Rejlers arbetar med framtagande av utbildningskonceptet som Rejlers delvis tar fram i samarbete med kommuner och organisationer med kunskap inom arbetsmarknadsåtgärder.