Deltar vid spårbyte mellan Boden och Bastuträsk

Foto: Trafikverket

Tisdagen den 6 september till och med onsdag 7 september befinner sig infrastrukturminister Anna Johansson i Norrbotten för att bland annat vara med vid ett spårbyte på sträckan Boden-Bastuträsk. Projektet innefattar byte av räler och sliprar, samt siktning av spårballasten. Nya spår gör järnvägens dagliga drift pålitligare och bidrar till en bekvämare resa. Totalt är det cirka 173 kilometer järnväg som omfattas och spårbytet är 160 kilometer.

Det nuvarande spåret visar tydliga tecken på utmattningstendenser och det är tre etapper av spårbyte kvar, där två av dem inleds nu. Med vid spårbytet är representanter från Trafikverket. Anna Johansson träffar även representanter ur näringslivet under sitt besök i regionen för att diskutera viktiga infrastrukturfrågor för Norrbotten.