Bygget av Västlänken skapar trafikhinder

Foto: Trafikverket

Inför bygget av Västlänken behöver Trafikverket lägga om vissa ledningar i marken i Göteborg. I augusti påbörjas arbeten och för att kunna utföra dem på bästa sätt behöver man stänga av biltrafiken på vissa gatuavsnitt. Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Med start vecka 34, i slutet av augusti, stänger Trafikverket av Kruthusgatan för genomfartstrafik under cirka tio veckor. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer att kunna flyta på obehindrat och skyddas från arbetsområdet med barriärer och staket. Vad gäller biltrafik kommer Kruthusgatan hållas öppen för in- och utfart under hela arbetsperioden, dock bara från ett håll.

– Vilken ände av gatan som hålls öppen varierar beroende på var på gatan arbetet utförs vid aktuell tidpunkt. Detta innebär att bilister inte alltid kommer kunna ta den närmaste vägen till eller från Kruthusgatan, utan ibland måste köra runt via E45, säger Josefin Larking, ansvarig trafik i projekt Västlänken i ett pressmeddelande.