Geotekniska undersökningar kring Getingmidjan

Pendeltåg vid Getingmidjan, strax söder om Stockholm Central. Foto: Christer Wiik

Inför upprustningen av Getingmidjan i centrala Stockholm görs en rad förberedande arbeten på Södermalm. Bland annat så har Trafikverket nyligen genomfört en geoteknisk fältundersökning på tre olika ställen för att mäta grundvattnet i fyllningen kring Södertunneln.

Getingmidjan är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet. Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och i behov av renovering och underhåll. Sträckan har två spår och är två km lång. Här passerar i stort sett alla tåg till och från södra Sverige – i snitt ett tåg var tredje minut. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Projektets huvudsakliga syfte är att vidmakthålla och återskapa anläggningens funktion och standard. Underhållsbehoven handlar bland annat om att broarnas grundläggning ska förstärkas, brobanor ska bytas, betongkonstruktioner i tunnlarna ska repareras. I projektet ingår också att genomföra vissa åtgärder som är nödvändiga för att tågtrafiken ska kunna hanteras smidigt vid de tillfällen tågen inte kan gå på upprustningssträckan. Det handlar till exempel om ombyggnationer av Älvsjö godsbangård och Stockholms södra.

Källa: Trafikverket