”Skåne har Sveriges andra mest belastade järnvägsnod”

Foto: Liberalerna Region Skåne

Tågkaos likt det som drabbade Skåne under midsommarhelgen måste få ett slut. Mycket av störningarna i trafiken beror på nedrivna kontaktledningar, elfel eller signalfel som inte kan undvikas eller hanteras i tid eftersom Trafikverket saknar reservdelar i Skåne. Det skriver Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne i ett debattutspel.  

 - Skåne har Sveriges andra mest belastade järnvägsnod. Ändå måste vi vid trafikstörningar vänta på att reservdelar ska levereras från Stockholm. Ännu en gång är Skåne förbisedda av det Stockholmsfixerade Sverige. Det måste få ett slut, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden. 

Liberalerna i Region Skåne uppmanar därför Trafikverket att upprätta en reservdelsdepå i Skåne. 

Liberalerna menar dessutom att kommunikationen om och kring trafikstörningar måste förbättras, framförallt vad gäller ersättningstrafik.

- Det håller inte att Skånetrafiken och Trafikverket fortsätter lämna bortförklaringar och skyller på varandra. Resenärer måste kunna lita på den information som kommuniceras vid förseelser, säger Cristina Glad (L).

Liberalerna uppmanar därför Skånetrafiken och Trafikverket att snarast möjligt presentera åtgärdsförslag för att förbättra kommunikationen gentemot resenärerna vid förseningar.