”Överskotts-massor från bygget – en resurs”

Foto: Trafikverket/Thomas Fahlander

Som bekant planeras och projekteras just nu höghastighetsbanor i Sverige. Vad gäller den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås har Trafikverket kommit långt i sitt planeringsarbete. Nu börjar myndigheten förbereda arbetet med att ta hand om de överskottsmassor som kommer att genereras av nämnda bygge. Det skriver Trafikverket på projektets webbplats.

Arbetet med den nya järnvägen kommer att generera stora mängder överskottsmassor. Även om byggstarten ligger några år fram i tiden, pågår redan nu arbete för att materialet ska tas omhand smart och effektivt.

Den nya järnvägen byggs i ett kuperat landskap med stora skogsområden och sjöar, men passerar även områden med djupa lerlager. Omväxlande kommer järnvägen gå på bank, i skärning, på bro och i tunnel.

Trafikverket skriver: ”Vi vet redan att mycket stora mängder massor kommer att bli över när vi ska spränga tunnlar genom berg och schakta bort jord. Exakt hur stora volymer det handlar om vet vi i takt med att våra utredningar blir klara”

Jord- och bergmassor kan användas som en resurs i samhällsutvecklingen och en del av dem kan återanvändas direkt i projektet. Trafikverket strävar efter att begränsa transporter med massor. Det sparar både miljö, tid och pengar. Färre transporter minskar även störningar i form av buller och trängsel på vägarna.

Nu inventerar Trafikverket de kommande behoven för att i höst börja arbetet med att ta fram en plan för hur och var massorna ska transporteras, lagras och återanvändas. Man ska hitta lämpliga platser för lagring och teckna avtal med olika intressenter som kan ha behov av massor. Till exempel finns det stora utvecklingsplaner vid och intill Landvetter flygplats där det kommer finnas behov av överskottsmassor.