Tvärbanan når Saltsjöbanan 2017

Tvärbanan håller nu på att förlängas österut från Sickla udde i Hammarby Sjöstad. Foto: Christer Wiik
I anslutning till Sickla i Nacka kommer Tvärbanan löpa i ett tråg. Foto: Christer Wiik
Tvärbanans nuvarande sträckning och den nya förlängningen till Sickla längst ner till höger. Karta: SLL

Nu är det cirka ett år sedan det första spadtaget togs i projektet att förlänga Tvärbanan från Sickla udde i Hammarby Sjöstad till Sickla i Nacka kommun. I samband med att den nya sträckan öppnas hösten 2017 kommer hela Tvärbanan att ha ett gemensamt signalsystem, vilket gör att det då går att åka hela spårvägssträckan mellan Solna och Sickla utan byten.

Stockholms snabbspårväg Tvärbanan, öppnade sin första etapp år 2000 och har blivit en resenärssuccé i huvudstadens kollektivtrafiksystem, då den effektivt knyter ihop Storstockholms stadsdelar strax utanför citykärnan. Tvärbanan är idag 18 kilometer lång och dess idag hästskoformade bana håller nu alltså på att förlängas, knappt 700 meter, från sin slutstation i sydost, Sickla udde till Sickla, som också är en hållplats på Saltsjöbanan.

Sickla blir en knutpunktSickla utvecklas till en viktig kollektivtrafikknutpunkt i sydöstra Stockholmsområdet. Förutom att Tvärbanan här möter Saltsjöbanan, kommer Sickla i framtiden att få en tunnelbanestation, när den planerade Nackagrenen förlängs från Kungsträdgården till Nacka centrum via Södermalm och Sickla.  I tunnelbanepaketet har Nacka kommun åtagit sig att genomföra ett omfattande bostadsprogram för bland annat just Sicklaområdet och kommunen spår att västra Sicklahalvön kommer att fördubbla sin befolkning inom en femtonårsperiod. 

Förutom att Sickla blir ett nav för kollektivtrafiken som möter upp den kommande befolkningstillväxten, kommer stationen även att användas flitigt under den stora Slussenombyggnaden, då Saltsjöbanans passage genom Södermalm stängs av. Med Tvärbanan till Sickla kan resenärer enkelt byta från Saltsjöbanan till Tvärbanan och ta vägen in till City via Gullmarsplan istället för Slussen.

Gammal sjöbotten kräver omfattande pålning Trots den relativt korta sträckan på 675 meter, som den aktuella etappen handlar om, är det ett projekt som tar sin tid att genomföra och det av flera skäl. - Området i och kring Hammarby Sjöstad består av gammal sjöbotten som sedan 1800-talet fyllts ut under årens lopp. Det har skapat dåliga markförhållanden som kräver mycket pålningsarbeten, säger Ulf Westlund, projektledare på Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, som också är beställare i projektet. I det område som ligger närmast Sickla udde, vid Båtbyggarvägen är det just gammal sjöbotten och här pålas marken ned till berggrunden för att skapa ett hållbart bärlager. In mot Sickla station har berggrunden sprängts ut i syfte att anlägga ett tråg, en tunnel utan tak, som leder fram till Tvärbanans nya slutstation. - Svevia, som är vår anläggnings- och spårbyggsentreprenör jobbar på för fullt i projektet. Det handlar om mark-, schakt- och betongarbeten, men även lednings- och kabelomläggningar, säger Ulf Westlund.

Just ledningsomläggningarna är också betydande arbetsmoment i projektet och det har bland annat att göra med Stockholm Vattens stora anläggningar i området, med såväl reningsverk som vattentorn. - I Sicklaområdet finns många stora vattenledningar som är kopplade till vattentornet i Henriksdal och både Stockholm och Nacka kommuners spill- och dagvattenledningar passerar byggstråket, säger Westlund. Därtill finns det gott om el- och telekablar som också måste läggas om.

417 miljoner kronor Kostnaden för förlängningen är cirka 417 miljoner kronor och i denna summa ingår spåranläggningar, markförstärkning, flytt av ledningar, ombyggnad av berörda gator samt ersättningstrafik under byggtiden. Nacka kommun finansierar delar av gatuombyggnaderna och ledningsomläggningarna till en kostnad av 40 miljoner kronor.

Uppgraderat signalsystem Innan Tvärbanans vagnar kan rulla ända till Sickla station, målsättningen är oktober 2017, så kommer trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting att bli tvungna att stänga av banan mellan Alvik och Sickla udde. Detta för att uppgradera signalsystemet så att det harmoniserar med banans Solnagren. När detta är genomfört kan Sickla station öppna och Tvärbanan får därmed full funktion. Då går det att åka hela ”hästskon” - från Solna station i nordost till Sickla station i sydost utan att behöva byta i Alvik.