Ny säkerhetschef hos Trafikverket

Anders Landén blir ny säkerhetschef på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Trafikverket meddelar att Anders Landén blir ny säkerhetschef på myndigheten. Anders har en bakgrund som både officer och polis och han kommer närmast från EUAM Ukraine där han arbetar som stabschef.

EUAM Ukraine hjälper de ukrainska myndigheterna med att utveckla olika verksamheter inom rättskedjan med fokus på polisen.Som säkerhetschef på Trafikverket kommer Anders att vara direkt underställd generaldirektören. Han kommer att delta i Trafikverkets ledningsgrupp i säkerhetsrelaterade frågor och vara sammankallande för Trafikverkets säkerhetsråd.Som säkerhetschef ansvarar han för att samordna, analysera, följa upp, rapportera och proaktivt främja utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet i Trafikverket. Han kommer aktivt medverka till en god säkerhetskultur.– Säkerheten är vår viktigaste fråga. Därför är jag mycket glad att få välkomna Anders vars kompetens och erfarenheter kommer att vara värdefulla i vårt fortsatta arbete med att förstärka säkerheten på Trafikverket, säger Lena Erixon, generaldirektör.Anders tillträder som säkerhetschef den 17 augusti.