Tar helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa

Foto: Trafikverket

Genom EU-projektet Shift2Rail tas för första gången ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Den 10 juni beslutade EU-kommissionen att Trafikverket bland annat ska vara med och utveckla nya lösningar för spårväxlar och intelligent underhåll.

Målet med Shift2Rail är att få ett gemensamt europeiskt järnvägssystem och att få effektivare och miljövänligare transporter. Genom akademier och näringsliv ska projektet hitta smarta lösningar för både privatresenärer och godstransporter när det gäller fordon, trafikinformation, kapacitet och infrastruktur.

– Sveriges styrka är att vi är ett litet land där Trafikverket som myndighet arbetar trafikslags- övergripande. Vi är dessutom sedan länge vana att samarbeta med akademier och näringslivet i utvecklingen av järnvägen, säger Sam Berggren, projektledare för Shift2Rail i ett pressmeddelande.

Trafikverket kommer bland annat att ta fram nya lösningar för både spår och spårväxlar. Dessa kommer att vara driftsäkrare än dagens lösningar och med hjälp av sensorer och intelligenta datorprogram ska spårväxlarna kunna diagnostisera sig själv samt åtgärda mindre fel på egen hand.

Vidare kommer Trafikverket att utveckla så kallat intelligent underhåll med hjälp av sensorer som kommer att kunna mäta järnvägens och fordonens tillstånd. Sensorerna kommer att finnas både ombord på lok och vagnar, men även i banan.