Framsteg i projekt Mälarbanan

Mälarbanan i höjd med Jakobsberg. Foto: Christer Wiik

Nu har Trafikverket ersatt de tillfälliga spårbroarna i Barkarby och Jakobsberg med nya järnvägsspår. Arbetet genomfördes under Kristi Himmelsfärdshelgen, meddelar Trafikverket. Momenten ingår i projekt Mälarbanan, nordväst om Stockholm.

Järnvägen var avstängd under 102 timmar och Trafikverket och dess entreprenörer arbetade på flera platser mellan Barkarby och Kallhäll. De största arbetena var att lyfta bort de 22 ton tunga stålbalkar som har fungerat som tillfälliga spårbroar söder om stationerna i Barkarby och Jakobsberg.

Projekt Mälarbanan innebär en utbyggnad av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare. I projektet ingår att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg, med bra anslutningar till buss och tunnelbana.  I samband med projektet byggs också nya broar för bilar, cyklar och gående.

Den 11 juni - 8 augusti stänger Trafikverket av järnvägen igen. Då är den avstängd i 8 veckor och det är den näst sista avstängningen mellan Barkarby och Kallhäll. Trafikverket kommer då att koppla in ytterligare 30 växlar. Totalt kommer det att finnas 41 växlar på sträckan Barkarby - Kallhäll. Den 9 juli - 18 juli är det totalavstängt mellan Spånga och Kallhäll. Det innebär att tågen under den perioden vänder i Sundbyberg. Övrig tid vänder pendeltågen i Spånga.