Strukton fortsätter underhålla spår i Stockholm

Stockholm Central. Foto: Christer Wiik

Nu är det klart att Strukton Rail får förnyat förtroende att sköta underhållet av järnvägen genom centrala Stockholm. Med start 1 maj 2017 sköter Strukton underhållet av banor, el- och signalsystem mellan Stuvsta och Sörentorp, samt mellan Tomteboda och Sundbyberg.

Underhållskontraktet med Trafikverket gäller i fem år och kan förlängas genom option med ytterligare 1 + 1 år. I Strukton Rails ansvar ingår underhåll och felavhjälpning av alla komponenter för järnvägens ban-, el- och signalteknik.

Järnvägen genom centrala Stockholm är en av Sveriges äldsta. Den trafikeras idag av ca 550 tåg per dygn vilket innebär att den också är Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka. Södra infarten till Stockholms Central brukar kallas Getingmidjan på grund av sin snäva passage och täta trafik. 60 procent av trafiken utgörs av pendeltåg och när pendeltågstrafiken flyttar över till Citybanan år 2017 så frigörs en mängd spårkapacitet i Getingmidjan, vilket kommer att ge positiva effekter för fjärrtågstrafiken i hela Sverige.

‒ Vi är väldigt glada över det här uppdraget från Trafikverket. Vi underhåller banan redan idag med förändringen att vi nu också kommer att ansvara för felavhjälpningen ifall något i infrastrukturen går sönder och stör tågtrafiken. Det centrala och viktiga läget kräver naturligtvis att vi är snabbt på plats om något händer, säger Lars Schyllander, regionchef Strukton Rail.

FAKTA: Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att sköta drift, underhåll och felavhjälpande underhåll av cirka 20 mil järnvägsspår med tillhörande teknik för bana, el och signal. Kontraktet omfattar järnvägen mellan Stuvsta och Sörentorp samt mellan Tomteboda och Sundbyberg och gäller från 2017-05-01 till 2022-04-30. Kontraktet kan förlängas genom option på 1 + 1 år.