Järnvägsplan fastställd för Västlänken

Bo Larsson, projektchef för Västlänken. Foto: Trafikverket

I slutet av april så fastställdes järnvägsplanen för Västlänken, en kommande pendeltågstunnel i centrala Göteborg. Det meddelar Trafikverket. Järnvägsplanen ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs dock ett antal steg, skriver Trafikverket. Först kungörs den via annonser i Göteborgs-Posten och Post- och inrikes tidning. Därefter följer tre veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

- Att vi nu har en fastställd järnvägsplan känns bra och är en viktig del av processen innan vi kan starta byggnationen av Västlänken, som är planerad till årsskiftet 2017/2018, säger Bo Larsson projektchef för Västlänken.

Parallellt med framtagandet av järnvägsplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en järnvägsplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom för Västlänken under augusti 2015 och planen skickades därefter in för fastställelse i december 2015.

- Järnvägsplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader och en prövning i Mark- och miljödomstolen innan vi slutligen kan börja byggnationen av Västlänken, fortsätter Bo Larsson.