Dialog om utökad tågtrafik mellan Örebro och Karlstad

Karlstad C. Foto: Christer Wiik

Regionstyrelsen i Örebro län har nu antagit en avsiktsförklaring att inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafik mellan Örebro och Karlstad.

Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt intresse av att tillsammans utveckla och långsiktigt garantera en interregional tågtrafik av tillräcklig omfattning.

Region Örebro län har tidigare lämnat yttrande på Region Värmlands förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Region Värmland har nu skickat ut ett kompletterat underlag till remissen för trafikförsörjningsprogrammet. För att kunna fortsätta med planeringen antas nu därför en avsiktsförklaring,

– Den avsiktsförklaring som regionstyrelsen nu antagit uttrycker vår positiva inställning till en fortsatt dialog, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är positivt med utökad tågtrafik till och från Karlstad och i förlängningen också till Oslo, och det ger stora möjligheter för orter som Degerfors och förhoppningsvis också Laxå. Men det finns flera frågetecken som måste redas ut som bland annat gäller omfattningen av trafik och finansiering. Vi har ett ansvar för skattebetalarna i hela länet att pengarna används på rätt sätt och därför krävs ytterligare analys, avslutar hon.

– Det är viktigt att slå vakt om goda förbindelser mellan Värmland och Örebro, även när det gäller tågtrafik. Men dialogen om olika trafikprojekt måste bli betydligt bättre i framtiden, säger Ola Karlsson (M), regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

– Att öka möjligheten till studier, arbete och umgänge mellan våra två län känns viktigt, inte minst för kommunerna i södra länsdelen samt Degerfors-Karlskoga. På köpet får vi mycket bättre förbindelser med Norge, säger Mats Gunnarsson, regionråd (MP) med ansvar för kollektivtrafik och infrastruktur.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.