”Prioritera Köpenhamn för Öresundstågen”

Cristina Glad (L), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Foto: Region Skåne

Skåne lider svårt av problemen i tågtrafiken, inte minst över Öresund. Innan årets slut bör en ny upphandling av Öresundstrafiken påbörjas. För att minska risken för förseningar och locka fler resenärer har Liberalerna idag lämnat in en motion till regionfullmäktige om att låta Öresundstågen från Sverige vända på Österport i Köpenhamn och därigenom frigöra resurser till nya satsningar och minska trycket på spåren mot Helsingör.

 - Allt för många skånska resenärer lider idag av tågens förseningar och bristande kvalitet. När endast tre procent av resenärerna över bron utnyttjar möjligheten att ta sig ända till Helsingör måste Region Skåne fråga sig om satsningen är värd vad den kostar och om de resurserna inte gör bättre nytta någon annanstans, säger Cristina Glad (L), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.  

Tågförseningarna i Skåne grundar sig framförallt i kraftigt bristande underhåll av den danska och den svenska järnvägen och Region Skåne gör rätt i att kräva regeringens uppmärksamhet i frågan. Med id- och gränskontrollerna har situationen förvärrats. Samtidigt är situationen så pass allvarlig att Region Skåne inte har tid att vänta på att underhållsarbetet kommer igång ordentligt och kontrollerna försvinner. Region Skåne måste se över sina prioriteringar i kollektivtrafiken nu.

- Om inte tågens punktlighet och kvalitet prioriteras riskerar vi att förlora resenärernas förtroende för kollektivtrafiken. Vi måste förbättra reseupplevelsen och möjliggöra fler och säkrare avgångar för Öresundståg mellan Skåne och Köpenhamn, säger Cristina Glad (L).

Liberalerna föreslår därför i motionen att Region Skåne i den nya upphandlingen låter Öresundstågen från Sverige vända på Österport i Köpenhamn där resterade resenärer kan byta tåg mot Helsingör.