Trafikverket kampanjar för spårsäkerhet

Foto: Trafikverket

Det har blivit allt vanligare att Trafikverket stoppar eller saktar ner tågtrafiken på grund av människor som vistas i spårområdet. Vissa genar över spåren på stationerna, andra kryper under bommar. Det kan orsaka stora förseningar, det är livsfarligt – och olagligt. Kommunikationsinsatsen innebär att Trafikverket och Östgötatrafiken tillsammans bland annat annonserar i tidningar och affischerar på perronger.Tågen är i dag tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på eller vid ett trafikerat spår är stora. Det är dessutom förbjudet enligt lag och polisen har rätt att bötfälla och avvisa obehöriga personer som befinner sig nära spåren.En kilometers bromssträckaDe som korsar spåret eller smiter under bommar är oftast inte medvetna om vilka risker de utsätter sig för. Östgötapendeln kör 43 meter på 1 sekund och när tåget nödbromsar från 160 kilometer i timmen har det en bromssträcka på över en kilometer! Årligen dödas mellan 70 och 110 människor i det svenska järnvägssystemet. Under 2014 omkom 92 personer. De flesta av dödsfallen är självmord, men i några fall har olyckor inträffat där någon genat över spåren eller inte varit uppmärksam, till exempel vid övergångar.