Förlängd remisstid för Bollebygd–Borås

Foto: Kasper Dudzik, Matej Kastelic / Trafikverket

Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för att komma fram till en korridor där den nya järnvägen ska gå mellan Bollebygd och Borås. Parallellt med Trafikverkets arbete med den ordinarie fysiska planeringsprocessen pågår Sverigeförhandlingen som har i uppdrag att förhandla med kommuner och regioner om höghastighetsjärnväg och annan infrastruktur.

Sverigeförhandlingen påverkar i hög grad Trafikverkets arbete, bland annat genom att man nu ser över de korridorer som tidigare presenterats för Bollebygd–Borås. Trafikverket behöver utreda om korridorerna behöver justeras för lösningar som inte riktar sig mot Ulricehamn. Dessutom vill Sverigeförhandlingen att Trafikverket fördjupar utredningen för "gul korridor" det vill säga den korridor som innebär en förbifart med bibana in till Borås station. Detta uppdrag är dock ännu inte specificerat.

Sammantaget innebär detta en förlängning av remisstiden på lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen för Bollebygd–Borås. Exakta datum för ny tid att lämna synpunkter kommer att publiceras på projektets webbsida och sociala kanaler under april 2016.