Höghastighetståg i tunnel utanför Mölnlycke?

Korridorstråk för höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås via Mölnlycke. Karta: Trafikverket

Trafikverkets arbete med att utreda förutsättningarna för att bygga höghastighetsjärnvägen utanför Mölnlycke tar nu fart. Myndigheten har startat en utredning om höghastighetstågen kan gå i tunnel utanför Mölnlycke centrum medan regiontågen leds in till stationen. Utredningen ska svara på om en sådan dragning är möjlig och hur den skulle påverka restider, trafikering, kostnad, omgivning och tidplan.

Trafikverket har hittills presenterat en lösning som innebär att alla tåg på den nya järnvägen passerar Mölnlycke station som då byggs om för fem spår. Den nya lösning som Trafikverket nu utreder går ut på att höghastighetstågen passerar i en tunnel utanför Mölnlycke och att endast regiontågen som ska stanna leds in till stationen på en så kallad bibana. Mölnlycke station kan då byggas för 2-3 spår inklusive befintlig Kust till kustbana.

Det skulle kunna ge möjlighet att begränsa påverkan på centrala Mölnlycke, områden med höga naturvärden, områden med tät villabebyggelse samt verksamheter och fastigheter i anslutning till Mölnlycke station. Det skulle också kunna ge möjlighet till högre hastighet för höghastighetstågen och därmed kortare restider Göteborg–Stockholm och Göteborg– Borås. Hur restider, trafikering, kostnad, omgivning och tidplan påverkas ska utredningen ge svar på. Arbetet drivs inom ramen för lokaliseringsutredningen för Almedal– Mölnlycke och ska vara klar i slutet av våren.