Follobanans första TBM har anlänt

Första TBM-en har fått en så kallad Oslo-blå färg. Foto:: Jernbaneverket

Till borrandet av Follobanan, Nordens längsta järnvägstunnel, kommer fyra TBM (tunnelborrmaskiner) behövas. Den första, som tillverkats i Tyskland och är specialanpassad för projektet, levererades till Norge den 10 mars. Follobanan kommer att bli Norges största TBM-projekt någonsin. Banan ska stå klar 2021.

Tunneln mellan Oslo och Skien blir 20 kilometer lång, varav 18,5 kilometer kommer att borras med TBM.

- Efter en omfattande utvärdering beslutade Jernbaneverket redan i slutet av 2012 vilken metod som ska användas för att anlägga Follobaneprojektets tunnel. TBM ansågs vara den bästa lösningen med hänsyn till miljön och eftersom det fanns ett stort byggområde tillgängligt för hela TBM-projektet, säger Anne Kathrine Kalager, projektledare för TBM-delen i Follobaneprojektet.