Full TBM-produktion på Follobanan

Den fjärde TBM-borren i projekt Follobanan, "Magda Flåtestad", har nu påbörjat arbetet med att driva tunnel mot Ski. Foto: Herrenknecht

Nu har den fjärde och sista tunnelborrmaskinen har startat sin resa mot Ski. Det betyder att alla TBM-maskiner nu är i färd med att borra den nya jäörnvägstunneln mellan Oslo och Ski. Det skriver norska Jernbaneverket i ett pressmeddelande.

- Ännu en milstolpe har uppnåtts för projektet. Fyra TBM-maskiner har inom sju månader monterats och har tagits i drift. Detta är helt enkelt fantastisk och stor hyllning måste ges till huvudentreprenören Acciona GHELLER Joint Venture (AGJV) och alla underleverantörer som har varit inblandade i detta, säger Anne Kathrine Kalager projektledare på Jernbaneverket för tunneldelen i Follobaneprojektet.

När Follobanan står klar fördubblas kapaciteten in mot Oslo Centralstation. I december 2021 skall den 22 kilometer långa sträckan mellan Oslo centralstation och knutpunkten Ski, stå färdig med dubbelspår. Follobaneprojektet omfattar även byggnationen av en modern kollektivtrafikknutpunkt i den lilla staden Ski och en upprustning av spårområdet vid Oslo Centralstation, vilket rustar båda stationerna för ett ökat trafikantflöde.

Follobanan skapar förutsättningar för en halverad restid, ökad kapacitet för såväl gods- som persontrafik, ökad punktlighet och en spårbunden infrastruktur som rustar Oslo för en framtida befolkningsökning.