Flera stora entreprenader är i full gång på Follobanan

Översiktsbild som visar hur nya Ski station kommer att se ut när den står klar.. Bild: Jernbaneverket
Vid Oslo centralstation pågår en rejäl upprustning. Foto: Jernbaneverket
Under hösten och vintern har sammanlagt fyra tunnelborrmaskiner satts i drift på anläggningsområdet Åsland. Foto: Jernbaneverket

Norges hittills största infrastrukturprojekt, Follobanan, ökar framkomligheten på en av landets mest vältrafikerade järnvägssträckor. När Follobanan står klar år 2021 blir det direkttåg på det nye dubbelspåret och trafik till lokalstationer på den gamla Østfoldbanan mellan Oslo och Ski station blir fyrspårig. Follobanan blir 22 kilometer lång och innehåller bland annat Nordens längsta tågtunnel på 19,5 kilometer. Nu pågår tunnelborrningsarbetet för fullt.

Follobanan skapar förutsättningar för en halverad restid, ökad kapacitet för såväl gods- som persontrafik, ökad punktlighet och en spårbunden infrastruktur som rustar Oslo för en framtida befolkningsökning. Follobanan byggs nu parallellt på fem olika platser: i Oslo, på anläggningsområdet Åsland, vid Kvakestad samt vid Ski station.

Follobaneprojektet omfattar även byggnationen av en modern kollektivtrafikknutpunkt i den lilla staden Ski. När projektet står klart kommer det att finnas totalt sex spår och tre plattformar på Ski station. En ny gångtunnel, en ny vägbro, större parkeringsytor och en bussterminal ingår också i projektet. Huvudentreprenaderna i Ski inleddes sommaren 2016. En bro har rivits, grundarbete har genomförts och nu pågår arbetet med att bygga en ny bro över Nordbyveien. Samtidigt genomförs spontning, grävning och sprängning längs med hela sträckan mellan Langhus och Ski station. Under vintern pågår även sprängning mellan Roås och Endsjö infor byggnationen av en tunnel samt förbindelsespår mot öst. Samtidigt pågår spontning och grävning på sträckan mellan Kapelldammen och Ski station.

Förberedelser inför tunnelbygge vid Oslo centralstationPå Oslo centralstation, som genomgår en ordentlig upprustning i samband med att Follobanan byggs, har man bland annat färdigställt byggnationen av en drygt 400 meter lång kabeltunnel. Grundförstärkningsarbetet, som är en förberedelse inför byggnationen av ny betongtunnel för tåg mellan Ekebergsåsen och Bispegata i centrala Oslo, pågår fram till senhösten 2018. Parallellt pågår arkeologiska utgrävningar under Bispegata.

Under hösten startades Follobanens andra tunnelborrningsmaskin, Dronning Ellisiv, upp. Tillsammans med den andra tunnelborrningsmaskinen, Drottning Eufemia, borrar den 9 kilometer av den dubbelspåriga tunneln mellan Oslo och byggarbetsplatsen på Åsland, söder om centrala Oslo. Under vintern 2016 sätts ytterligare två tunnelborrmaskiner i drift for att borra de två åtskilda tunnelsträckorna från Åsland til Ski.

Tunnelborrningsmaskinerna är specialkonstruerade för den hårda norska bergtypen, väger 2400 ton och har en diameter på drygt 10 meter. Varje maskin borrar sig i genomsnitt mellan tolv och femton meter in i berget per dygn.