Skånetrafiken redovisar rekordsiffror för 2015

Foto: Skånetrafiken

Under 2015 gjordes närmare 159 miljoner resor med Skånetrafiken, vilket innebär att skåningen i genomsnitt åkte 122 resor med kollektivtrafik. Det är en ökning från 2014, då snittet var 118 resor.  Resandet i kollektivtrafiken har ökat varje år sedan Skånetrafiken bildades. I fjol uppgick ökningen till cirka 4,6 procent, vilket innebär att 158 860 254 resor gjordes med Skånetrafiken under 2015.

– Aldrig har så många åkt med Skånetrafiken, det är verkligen bra. Skånetrafiken har mer än fördubblat antalet resor från cirka 70 miljoner år 1999 till idag nästan 159 miljoner 2015. Vi vill se ännu fler resa hållbart och arbetar därför målmedvetet för att bli ännu bättre på flera plan, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.

Hälften av alla resor sker i stadstrafiken i de skånska orterna. Malmö dominerar och svarar för varannan resa, vilket innebär att en fjärdedel av det totala resandet sker i Malmö. Malmö ökade med drygt 6 procent under 2015 och Lund har visat en synnerligen bra utveckling med en resandeökning på nästan 13 procent. Kristianstad är ytterligare en stad som nu har stark tillväxt. Även här har trafiken genomgått förbättringar, bland annat genom Kristianstadslänken, som bidragit till uppgången på 8 procent. Men det är i Hässleholms stadstrafik som resandet ökade allra mest under 2015, en uppgång på 14,3 procent.

Under 2015 gjordes cirka 11 miljoner resor över Öresundsbron vilket motsvarar en ökning på cirka 4 procent i förhållande till året före. Pågatågen har de senaste åren byggts ut med flera nya linjer och attraherar nu många nya kunder. Resandet med Pågatågen ökade därför med hela 9 procent under året.

– Vårt långsiktiga mål med en ny fördubbling till 224 miljoner resor år 2020 är tufft. De senaste åren har ökningstakten varit lägre, men 2015 visar åter en bra tillväxt framför allt i våra största städer. För att fortsätta växa är det viktigt med fortsatt politisk satsning på bra infrastruktur i Skåne, både på järnväg och i våra städer så kollektivtrafiken har hög framkomlighet, säger kollektivtrafiknämndens ordförande och regionrådet Stefan Svalö (S) i pressmeddelandet.