Regionstyrelsen fördröjer ersättningskraven för Skånetrafiken

Foto: Miklos Szabo

Gräns- och id-kontrollerna kommer innebära stora kostnader för Region Skåne. Först och främst innebär själva id-kontrollerna stora kostnader för Skånetrafiken. Skånetrafiken kan också vänta sig kraftigt minskade biljettintäkter på grund sin försämrade produkt. Liberalernas förslag att fakturera staten för kostnaderna för id- och gränskontrollerna stöddes av en klar majoritet av regionstyrelsen. För att undvika att bli nerröstad väljer regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) att skicka initiativet på beredning, vilket ytterligare fördröjer ärendet.

– Vårt förslag skulle skickat ett mycket kraftigt ersättningskrav till staten och nu direkt. Istället väljer Fritzon att fördröja ärendet, vilket innebär att Skånes skattebetalare fortsatt får stå för kontrollernas kostnader, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Liberalernas initiativ skulle innebära att staten skulle behöva formellt bestrida fakturan om staten inte skulle ha för avsikt att ersätta Skåne för kostnaderna.