Trafikverket ökar insatserna för underhåll

Foto: Trafikverket

Idag har Trafikverket lämnat över inriktningsunderlaget för kommande planeringsperiod till regeringen. Det är början på den process som senare mynnar ut i en infrastrukturproposition och en nationell transportplan för åren 2018-2029.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett underlag som omfattar analyser av hur transportinfrastrukturen bör se ut i olika framtida utvecklingsinriktningar. En gemensam nämnare för de olika inriktningarna är bland annat ett ökat behov av resurser till underhåll.

– För att kunna behålla funktionaliteten på väg och järnväg på dagens nivå krävs ökade resurser, och ska vi ta igen det eftersläpande underhållet under nästa planeringsperiod krävs ytterligare resurser, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Ökade underhållsinsatser och en eliminering av det eftersläpande underhållet bedöms ge mycket positiva effekter på robusthet och punktlighet.

Trafikverket konstaterar att det kommer att finnas ett begränsat utrymme för investeringar i kommande plan.

– Det innebär att vi behöver vårda det vi har, och fokusera på åtgärder som bättre utnyttjar den befintliga kapaciteten i transportsystemet, säger Lena Erixon.