Skogsägare missnöjda med godsspår

Foto: Christer Wiik

Skogsägare klagar på bristande underhåll av godsspåren som gör transporterna dyrare. Branschorganisationen Skogsindustrierna vill att regeringen satsar mer på att rusta upp rälsen.

Trafikverkets underhåll av godsspåren är så eftersatt att det hotar skogsindustrins lönsamhet och konkurrenskraft. Det anser branschorganisationen Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm, som säger att vissa av banorna nästan inte får något underhåll alls.

På en del sträckor, främst i norra Sverige, måste hastigheten på spåren ibland sänkas till 20 kilometer i timmen av säkerhetsskäl.

-Följden blir urspårningar eller att man inte kan lita på att varorna kommer fram i tid. Det betyder att fler överger järnvägen och transporterar mer med lastbil. I vissa fall är banorna så dåligt underhållna att om de inte åtgärdas snart så riskerar de stängning, säger Boholm till TT.

Skogsindustrierna vill att regeringen ger Trafikverket mer pengar till att underhålla spåren.

-Vi skulle behöva en nationell underhållsplan så att vi långsiktigt underhåller det järnvägsnät vi har. Om man inte kan förse industrin med råvara på ett effektivt sätt innebär det i förlängningen minskad lönsamhet och försämrad konkurrenskraft, säger Boholm.

Lena Ek, styrelseordförande för medlemsorganisationen Södra skogsägarna, säger att det bristande underhållet gör det svårare för skogsindustrin att klara klimatmålen, som i sin tur leder till att företagen får svårare att sälja sina produkter.

-Hållbarheten är också ekonomi i dagens läge. De varuhus i Storbritannien som säljer artiklar som är gjord på vår massa kräver hållbarhetsgarantier. Det innebär att det här är en del av att kunna sälja, säger Ek till TT.

(TT)