Regeringsbeslut för hållbar kollektivtrafik i landsbygd

Foto: Morguefile

Regeringen har fattat två beslut för att främja hållbara transporter i landsbygd. Det handlar om uppdrag till Trafikverket respektive VTI. Uppdragen ska leda till ökad funktionalitet också på banor utanför de stora stråken, samt till att locka fler resenärer att använda kollektivtrafiken också på landsbygden.  

För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Regeringen menar att staten ska bidra aktivt för att främja en sådan utveckling och satsar därför på förbättrad kollektivtrafik i hela landet. Satsningen på kollektivtrafik i landsbygd uppgår till 199 miljoner kronor 2016, för 2017-2019 beräknas siffran uppgå till 209 till -230 miljoner kronor per år. Därtill ökas järnvägsunderhållet med 100 miljoner kronor per år 2016-2019. Satsningen inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna.