Trafikverket på studieresa i Asien

Bild: Trafikverket

I helgen reste en grupp från Trafikverket till Kina och Sydkorea för att under en vecka hämta hem erfarenheter från de båda ländernas arbete med höghastighetsjärnvägar. Från projekt Göteborg–Borås deltar tre representanter. Det meddelar Trafikverket.

Som en del i erfarenhetsutbytet ingår ett antal presentationer av den svenska satsningen på en ny generation järnväg som projekt Göteborg–Borås är en del av. Från projektet deltar projektchef Sara Distner, upphandlingsansvarig Roland Mårtensson och teknikansvarig Tomas Johansson.

Roland Mårtensson berättar om syftet med resan:  ‒ När Sverige nu tar de första stegen mot en höghastighetsjärnväg är det värdefullt att ta del av andra länders erfarenhet på området, inte minst för att kunna hitta smarta lösningar och nyckeltal som kan innebära kostnadsbesparingar. Vi har tidigare medverkat i ett utbytesprogram med Japan och även träffat europeiska myndigheter och leverantörer, säger Roland Mårtensson, som redogör för programmet. ‒ Vi ska träffa Kinas och Sydkoreas järnvägsmyndigheter och utbyta erfarenheter om våra respektive organisationer, teknikval, produktionsmetoder, utbyggnads- och upphandlingsstrategier. I båda länderna kommer vi även ha enskilda möten med leverantörer där vi ska presentera våra projekt och svara på frågor om vad de ska tänka på för att kunna vara med och konkurrera om framtida uppdrag.

Går det verkligen att jämföra två så tättbefolkade länder med våra svenska förhållanden? – Det är klart att det skiljer sig åt på många sätt. Jag tror att det största utbytet för oss kommer att handla om teknikval och byggmetoder, men det ska också bli väldigt intressant att ha en dialog med de asiatiska leverantörerna, säger Mårtensson och han ser gärna utländska leverantörer i samarbete med Trafikverket.

– Vi tror att fler entreprenörer ger en större och bättre konkurrens och därför gör vi en mängd olika saker för att få in utländska leverantörer till Sverige. Det handlar till exempel om att ordna Internationella leverantörsdagar, delta i mässor i Sverige och utomlands, sprida information på engelska om framtida affärsmöjligheter, studieresor utomlands och möten med utländska projektörer och entreprenörer, avslutar Roland Mårtensson.