Öppen data om infrastruktur

Foto: Stefan Nilsson

Sedan årsskiftet är Trafikverkets data om Sveriges vägar och järnvägar öppna för alla. Informationen som är gratis kan bland annat användas för att utveckla fler och bättre digitala tjänster för resor och transporter.

Trafikverket har stora mängder data om landets infrastruktur. I den nationella vägdatabasen NVDB finns uppgifter om alla statliga, kommunala och enskilda vägar. Uppgifterna kommer från Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner, Transportstyrelsen och från skogsnäringen.

Informationen har tidigare varit tillgänglig på vissa villkor. Nu frigörs all information som inte är säkerhetsklassad. Alla tänkbara aktörer får möjlighet att sammanställa, bearbeta och göra informationen sökbar.

– Det här är data som kan användas för allt ifrån karttjänster, samhällsplanering och räddningsverksamhet till upphandling av transporter, kollektivtrafik och vägunderhåll. Vi är övertygade om att detta kommer att stimulera utvecklingen av appar och andra digitala tjänster och skapa stor nytta inom många områden, säger Katarina Holm som arbetar med tjänster och systemförvaltning på Trafikverket.

Trafikverkets öppna data omfattar också järnväg. Tillsammans med Transportstyrelsen och andra spårägare bygger nu Trafikverket upp en järnvägsdatabas. Där samlas data om all statlig järnväg men också om andra typer av spår i landet, som till exempel industrispår, tunnelbana och spårvägar.

Informationen kan enkelt hämtas via ”Lastkajen” på Trafikverkets webbplats. Den finns både som dataprodukter och som färdiga produktpaket för till exempel väg, järnväg, kommuner och län.Källa: Trafikverket