Transdev tilldelas drift- och underhållsavtal i Dublin

Luas, som är den irländska huvudstaden Dublins moderna spårvagnssystem, invigdes år 2004. Idag består spårvägsnätet av två linjer; den röda och den gröna linjen. Foto: LUAS

Transdev Ireland vinner en internationell anbudsprocess om ett sexårigt kontrakt för drift och underhåll av Dublins spårvägslinje Luas.

Luas-kontraktet träder i kraft den 1 december och inkluderar ett valfritt femårs förlängning.

Transdev har bedrivit Luas sedan första kvartalet 2004 och företaget tilldelades ett nytt kontrakt på 150 miljoner euro i september 2014 för att fortsätta driften på linjen ytterligare fem år.

Hittills har Alstom ansvarat för linjenätets infrastruktur och underhåll av dess spårvagnsflotta inom ramen av två femårsavtal som tilldelades 2012.

Luas drivs av statliga aktiebolaget Railway Procurement Agency, men trafikeras under offentlig upphandling av Transdev.

Luas ersatte Dublins tidigare och betydligt större spårvagnssystem som revs upp i mitten på 1950-talet i förmån för busstrafik vilken sedan dess drivs av statliga (CIÉ) och senare dotterbolaget Dublin Bus. Tidigare spårvagnsnät trafikerades enbart av dubbeldäckade spårvagnar.