Snart stängs Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka av

Upprustningen av Getingmidjan är det mest komplexa och tidskritiska arbete Trafikverket gör. Foto: Trafikverket

Från och med 24 juni och till och med 18 augusti stängs Getingmidjan, de två spåren mellan Stockholm Central och Stockholm Södra som är den mest trafikerade järnvägssträckan i landet. 1871 byggdes två spår genom Stockholm. Då gick det tio tåg per dygn, 2016 gick det cirka 600 tåg per dygn, men fortfarande på två spår.

Nästan all tågtrafik i Sverige börjar eller slutar i Stockholm. Det innebär att järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra är den mest trafikerade i Sverige. En sträcka på två kilometer. En upprustning är nödvändig för att kunna möta dagens och morgondagens krav på pålitliga, effektiva och hållbara resor och transporter. Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Allt moderniseras och byts ut för att järnvägen ska bli som ny. Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras.

Syftet är att upprätthålla och restaurera den befintliga anläggningens funktion och standard, en så kallad reinvestering. Efter upprustningen kommer Getingmidjan ha samma placering och två spår precis som idag, fast med en ny teknisk livslängd på 80 år. För att tågtrafiken ska kunna hanteras smidigt under avstängningarna byggdes till exempel Älvsjö godsbangård och Stockholms södra om innan den första avstängningen 2018. En annan förutsättning var färdigställandet av den nya pendeltågstunneln under centrala Stockholm 2017, så att alla pendeltågstrafik kunde flyttas dit.