Trafikverket byter växlar i Osby, Diö Norra och Tunneby

Växelbytet ska leda till minskade underhållskostnader och minskade driftstörningar. Foto: Trafikverket

Spårväxlarna är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det gör Trafikverket för att minska risken för omfattande störningar på sträckan. Det är sammanlagt 12 spårväxlar som ska bytas på tre driftplatser – Osby, Diö Norra och Tunneby. Man kommer att jobba på alla tre platser samtidigt och arbetet beräknas pågå i en vecka.

Därför är det risk för förseningar på Västra stambanan under vecka 20. Det gäller särskilt Västra stambanan då delar av trafiken på Södra stambanan leds om dit. Övrig trafik ersätts med buss. Trängseln på spåren kan leda till förseningar i tågtrafiken, särskilt på Västra stambanan. Risk finns också att det drabbar Västkustbanan Göteborg-Lund.

Växelbytet mellan Alvesta och Hässleholm är en del av arbetet med att göra järnvägen mer hållbar och mindre känslig för störningar. Södra stambanan är viktig för både gods- och persontrafiken. Delsträckan Alvesta–Hässleholm trafikeras av omkring 70 godståg och strax under 100 resandetåg per vardagsdygn. Högsta tillåtna hastighet är 200 kilometer i timmen och högsta tillåtna axellast är 22,5 ton.

Vi förväntar oss att bytet av spårväxlarna ska leda till minskade underhållskostnader och minskade driftstörningar på grund av fel i spåranläggningen.