Punktligare tåg för fem år sedan än under 2018

Punktligheten för järnvägen blir alla sämre, Foto: Christer Wiik

Järnvägens punktlighetsmål för 2020 som sattes för fem år sedan kommer inte att kunna nås. Punktligheten var till och med sämre 2018 än vad den var 2013. Det konstaterar generaldirektörerna Jonas Bjelfenstam på Trafikverket, och Brita Saxton på Trafikanalys.

För fem år sedan bestämde den svenska järnvägsbranschen sig för 95 procent av tågen skulle komma i tid 2020. Om tågen ankommer inom fem minuter efter tidtabell anses det vara i tid.

JBS, Järnvägsbranschens samarbetsforum, där såväl Trafikverket, järnvägsoperatörer som offentligägda trafikbolag ingår, startade projektet ”Tillsammans för tåg i tid”, TTT.  

I årets utvärdering av punktlighetsprojektet visar det sig att tågens punktlighet till och med var sämre 2018 än de var 2013.

År 2013 kom 90 procent av passagerartågen och 80 procent av godstågen i tid. Förra året var motsvarande siffror 87,8 procent och 73,2 procent. Årens dessförinnan låg däremot förseningarna tämligen konstant.

Av passagerartågen är pendel- och regionaltågen de mest punktliga. 92,5 procent klarade att hålla tidtabellen förra året. Långdistanstågen har däremot till och sämre punktlighet än godstågen. 71,9 procent kom i tid under förra året.