Två överklaganden av järnvägsplanen

Överklagan av järnvägsplanen lämnas nu över till regeringen. Foto: Trafikverket

Fastställelsebeslutet för järnvägsplanen för dubbelspårsutbyggnaden har överklagats och ärendet kommer att hanteras av regeringen.

Järnvägsplanen fastställdes i mars av Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. Efter det har det varit möjligt att överklaga planen till regeringen fram till 22 april 2019. 
Järnvägsplanen, fastställelsebeslutet och överklagandena kommer nu att lämnas över till regeringen som hanterar frågan vidare och beslutar om fastställelsebeslutet ska vinna laga kraft. 

– Vi har fått in två överklaganden och avvaktar regeringens beslut. Handläggningstiden kan ta upp emot ett år, vilket innebär att den planerade byggstarten kan flyttas fram. Vi fortsätter dock med vår planering med förhoppningen om att kunna komma igång under 2020, säger Åsa Rosberg projektledare.